Romantička

Romantička


(Inspirace: Hry na bolest - autorka P. Neomillnerová)


Recenze Hry na bolest - P. Neomillnerová




Jsem romantička, jak se patří, 

když láska a bolest jsou bratři. 

Cožpak jsem svou něhu nedokázala dosti, 

když odkryla jsem emoce až na holé kosti? 

A svíjen týrán světem bezbřehým už ví, 

že láska je krásná a překrásně zabolí.