Recenze: Z PŘEDŠKOLÁKA ŠKOLÁKEM (Michaela Pugnerová, Ivana Dušková)

Hurá do školy! 

Vstup do školy patří k významným událostem v životě každého dítěte. Je to událost, která mění jeho dosavadní způsob života, jeho rodinu nevyjímaje. S postupným zvyšováním nároků na vzdělávání dětí stoupá i zájem o znalost různých faktorů, které se mohou podílet na úspěšnosti toho, jak se dítě vyrovná s požadavky školy. (Str. 7)


Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Grada
Chci zakoupit tento titul!


Máte doma dítko předškolního věku a chcete mu zpříjemnit vstup do první třídy? Čeká ho velký krok, tak proč mu nepodat pomocnou ruku a formou hry ho připravit na to, co se má dít? Nakladatelství Grada vám vychází vstříc parádní publikací autorek Michaely Pugnerové a Ivany Duškové, které si na ní daly záležet.

Titul Z předškoláka školákem samozřejmě už podle očekávání má obsah a také úvod, ve kterém se dozvíte důvody k napsání této publikace, co všechno vám nabízí a jaké zkušenosti v dané oblasti mají autorky. Věřím, že vás Úvod uklidní nebo navnadí k přečtení a pomoci svému malému předškolákovi. 

Už na začátku knihy vás autorky informují, že publikace je rozdělená na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická pasáž má pro vás kýžené poznatky. Praktická v sobě naopak skrývá pracovní listy, zobrazující přitažlivou a hravou formou cvičení, jež rozvíjí konkrétní dovednosti předškolního dítka.

 


Trochu vám nastíním obsah, abyste věděli, jakým směrem se titul ubírá a čím vším vás jako rodiče může podpořit a o čem všem vás informuje. 
  • Školní zralost a připravenost na školu
  • Kritéria školní znalosti
  • Rozvoj motoriky
  • Základní psychické potřeby dítěte
  • Problematika odkladu školní docházky
  • „Manuál“ k zápisu dětí do základní školy


Jak vidíte, témata jsou podstatná. Neodvádí vás stranou od kýžené problematiky, kvůli které jste si knihu zakoupili. Autorky vše hodnotí i v rámci psychologie dítěte, dávají vám tak možnost nahlédnout do toho a sami dokázat zhodnotit, zda je vaše dítko zralé na povinnou školní docházku. 

Ilustrace neboli cvičení, které v knize najdete, jsou podle všeho záměrně černobílé, aby neodváděly pozornost od podstatných údajů. Nic tedy nerozptýlí pozornost, kterou by měla vaše ratolest nerušeně věnovat vypracování pracovních listů. Mimo cvičení v knize naleznete také kazuistiky s ukázkami kreseb pro lepší představu. V závěru je samozřejmě poučný doslov a použitá literatura, než začnou právě pracovní listy.


Pracovní listy začínají na straně 66 a končí na straně 156. Příloha, která je pro vaše děti nejpřínosnější, se tedy rozkládá na prostoru 90 stran, což rozhodně není málo. Jedná se nejen o dvojlisty, ale i samostatné stránky. Někdy je potřeba knihu natočit vodorovně, protože ne všechny testy jsou vytisknuté svisle. To však nijak nevadí při jejich vyplňování, snadno se k nim dítko dostane a může na nich pracovat. 

Michaela Pugnerová a Ivana Dušková již léta pracují v pedagogicko-psychologické poradně, kde odborně posuzují děti. Mají tedy praxi, podstatnou pro sepsání této knihy a podání informací. V publikaci se tak mísí nejen poznatky, ale i zkušenosti, jež jsou z této oblasti rodičům prospěšné.


Díky stylu psaní, který není zbytečně odborný, je publikace vhodná pro všechny rodiče. Ať už se zajímáte o psychologii či nikoliv, i jako laika vás publikace snadno informuje o podstatě. Povinná školní docházka je dle mého krok, který by se neměl podceňovat a je naprosto báječné, že vychází knihy, které nás rodiče o všem informují. Nejenže dokážou, abychom vše vnímali z nového úhlu pohledu a pod jasným světlem, ale také nás uklidní a dodají nám sebejistotu. Nástup do první třídy totiž není jen velkým krokem pro dítě, ale i pro rodiče. Mně syn letos sice teprve bude nastupovat na povinnou předškolní docházku, takže první třída nás čeká až příští rok, ale myslím, že kniha nemohla přijít ve vhodnější dobu. Mám čas se na vše psychicky připravit, protože se jedná o mého prvorozeného, samozřejmě budu vše prožívat. Také mohu v poklidu se synem testovat pracovní listy a učit se po celý rok tak, aby ho to bavilo a připravilo na vše, co bude potřebovat. Jak říkají autorky, ve školce se sice takové věci učí, ale nejedná se o individuální výuku - tu mu můžeme poskytnout doma, když se svému dítěti s láskou věnujeme. Nevím, jak vy, ale já mám tyhle chvíle, kdy se rozvíjí a je kreativní, nejraději, protože je prožíváme spolu a navazujeme tak cenné pouto. 

Anotace: 
Máte pochybnosti o tom, zda je vaše dítě dostatečně zralé na vstup do školy? Nevíte, jak mu pomoci s rozvojem rozumových a grafomotorických schopností a dovedností? Tato kniha je věnována nejen rodičům předškolních dětí, ale také všem, kteří s nimi pracují a věnují se jim při přípravě na jejich novou roli školáka.
Kniha nejprve představuje kritéria školní zralosti předškolního dítěte a nabízí seznam otázek, na které by zralé dítě mělo znát odpovědi. Dále se zabývá tím, jaké mohou být důvody k odkladu školní docházky nebo naopak k předčasnému zaškolení. V první části knihy naleznete také ukázkové případy psychologického vyšetření dětí, u kterých byla školní zralost posuzována. Jsou zde uvedeny ukázky jejich kresebného projevu, které tak můžete porovnat s kresbami svého dítěte.
Druhá část knihy přináší na 90 černobílých pracovních listů podněcujících dětskou fantazii, které vám pomohou rozvíjet dítě tak, aby bylo připravené na školu. 
• Umí se orientovat v prostoru?
• Pozná rytmus?
• Má početní představy?
• Drží správně tužku? 
• Rozpozná, co je malé a co velké?
• Zvládne odlišit figuru od pozadí?
Pracovní listy můžete použít jako pomocný diagnostický nástroj – pokud si vaše dítě poradí se všemi úkoly bez problémů, je velmi pravděpodobné, že je po rozumové a grafomotorické stránce zralé a připravené na vstup do školního světa.

Nakladatelství: Grada
Rok vydání: 2019
Žánr: Psychologie, Školství, Naučná publikace
Počet stran: 160
Vazba: brožovaná

2 komentáře:

  1. Hodně se mi líbí zpracování této knihy, jde určitě vidět, že autorky mají zkušenosti v této oblasti :)

    OdpovědětVymazat


Copyright © SVĚT MEZI ŘÁDKY | Šablona: Lucy Lillianne. Optimalizováno pro Firefox.