Recenze: PRAŽSKÉ PTACTVO (Veleslav Wahl)

Působivá studie pro zaryté ornitology! Za recenzní výtisk děkuji
nakladatelství Leda
Chci zakoupit tento titul! 


Český spisovatel, zoolog a ornitolog, má pestrou minulost, ač zemřel ve svých osmadvaceti letech v roce 1950. Byl v protinacistickém odboji, skrýval se poté v zoologické zahradě, kde pracoval a pochytil tak mnoho poznatků, účastnil se odbojů i po válce a právě ty se mu staly osudným, když jej popravili. Nyní vám mohu představit autorův první, ale rovněž i poslední titul, který nedávno v novém vydání vydalo nakladatelství Leda. První vydání z roku 1945 pod taktovkou České (Československé) grafické unie bylo v černém hávu, jako by drželo smutek, nynější publikace má na titulce moderní kresbu, která působí veselejším stylem, ale přesto na autora vzpomíná jako na hrdinu. 

 

Kniha má čtivý, odbornější styl psaní, který je vhodnější pro náročnější čtenáře, kteří touží poznat záznamy, které Veleslav Wahl prováděl od roku 1936. Je příjemné přečíst si knihu, která je s ohledem na použitá slova velmi autentická a opravdu silně odkazuje na tehdejší dobu. Zdá se, že nakladatelství Leda neupravovalo autorův text, což je jen dobře, protože je sám o sobě znělý, malebný a mnohdy i příhodně poetický. Wahl dokázal vložit do své knihy nejen emoce, ale i věrnou atmosféru téže doby, informace a znalosti. Je pravda, že pokud čtete však více textu, může se vám jednotvárný směr zajídat. To však záleží na každém, jak na něj zapůsobí. 

Již ve svých čtrnácti letech se ornitologii vášnivě a vážně věnoval. Krátký úvod je plný příjemného nadhledu, emocí, vášně i naděje, že titul dopřeje čtenářům to, o čem autor snil. Dílo se dělí na dvě části, první je právě popisná, co se týče Prahy z pohledu ornitologa. Druhá je naopak zaměřená na jednotlivé druhy, které autor blíže představuje. Obsahuje celý popis včetně zařazení do čeledi, odborného názvu, biotopu, výskytu v Praze, ale i jejím okolí.  

Nyní svěřuji svou práci čtenářovi, doufaje, že v ní najde ledacos zajímavého a že snad těch několik nových poznatků, které jsem mu mohl sděliti, jej usmíří s četnými jinými nedostatky, vlastními každé práce lidské. (Str. 9)

Ač jsou možná některé informace zastaralé či některé druhy možná i vymřeli, dozvíte se toho hodně. Autor do knihy vkládá velmi krásné myšlenky a ponouká také k zamyšlení. Snadno a s lehkostí vám představuje ptactvo tak, jak jej vidí on, ale neopomíná podstatné vědomosti. Nezaměřuje se čistě jen na Prahu, ale poukazuje třeba na postupné rozšiřování strnada zahradního ve střední Evropě. Někdy vás čekají i odbornější pojmy, které někdy autor vysvětluje, ale je možné si je v dnešní době také dohledat na internetu. Pokud se ornitologii věnujete, tak rozhodně žádné dohledávání nebudete potřebovat, toho využije spíše lajk. 

Pražští čtenáři zřejmě ocení, že Wahl hojně vyjmenovává jim známá místa a tak je jim jeho vypravování, zaměřené na jednotlivé druhy, hned bližší. Ale i ti, kteří žijí mimo Prahu, známější místa zřejmě budou znát nebo je to třeba ponoukne k návštěvě dané lokality. 

I hřbitovy, které nazýváme zahradami mrtvých, mají svůj život a tedy i ptactvo. Přistřihováním křovin vzniklé houštiny a nerušený klid posvátného místa poskytují různým druhům vhodnou příležitost ke hnízdění. (Str. 35)

Kniha tedy popisuje Prahu z pohledu ornitologa a proto nemohou chybět ani černobílé kresby různých druhů ptáků, které jsou četné a obvykle se objevují na začátku kapitol. Ale stejně tak publikace nabízí pestrou škálu barevných fotografií. Dokonce i tabulky, týkající se zpěvu ptáků, apod. 

V závěru je k dispozici rejstřík použité literatury, takže má autor své znalosti podložené a opravdu nevaří jen tak z vody. Kniha je opravdu skvostným materiálem pro srovnání dnešní populace ptáků, nadchne tedy všechny, kteří se ornitologii věnují a touží po poznání, jak na tom bylo ptactvo v oné době v dané lokalitě. Na druhou stranu, jestli vás ptáci v Praze v polovině 20. století nezajímají, není pro vás. Autor se nevěnuje odbojům či dané době, opravdu nahlíží na ptactvo a problémy tehdejší doby nezmiňuje ani neřeší. 

Já jsem měla jinou představu díky podle mého nesprávně podané anotaci. Předpokládala jsem, že se dozvím něco také o autorovi, že nastíní danou dobu a bude to zajímavý náhled na tehdejší život. Jenže kniha hovoří výhradně o ptactvu, nikoliv o hrdinném a tragickém osudu autora, jak anotace slibuje. Překvapilo mě, že se dílo věnovalo výhradně ptactvu. Takže doporučuju anotaci brát s nadhledem. Anotace: 

Ve městech nežijeme proto, abychom v nich hledali divokou přírodu, a tak ji ani kolem sebe nevidíme – přesto bychom ji tam snadno našli. O přírodě píší většinou městští lidé, kteří přirozeně tíhnou k venkovu, kde chtějí být daleko od pouličního shonu, sami s okolní flórou a faunou. Na druhé straně na všechny čím dál víc doléhá rostoucí urbanizace, jež probouzí zájem o divokou přírodu přímo na území měst. Jak se přizpůsobujeme městskému životnímu stylu, cítíme stále silnější touhu po propojení s naší prazákladní přírodní podstatou.

Mnozí z nás se nadchnou pro přírodu jen tehdy, když obletí půlku zeměkoule a přistanou kdesi uprostřed exotiky. V poslední době se však náš dostupný svět výrazně zmenšil, pobýváme víc v blízkosti domova a k vrcholným zážitkům dne patří procházka kolem bloku. A tak si stále víc a s povděkem všímáme divokých stvoření kolem nás. Město a příroda navazují v našich myslích nový vztah – a vypadá to, že se nemusí navzájem tak kategoricky vylučovat.

Tato kniha pojednává o dvou zdánlivě málo souvisejících věcech: v první řadě o pražské avifauně, v druhé o hrdinném, tragickém osudu mimořádně statečného a mravně zralého, schopného a obětavého mladého muže, jenž dává příklad nezávislého a zodpovědného uvažování, rozhodování, cílevědomosti a pracovitosti. Jeho bývalí souputníci, přátelé a političtí protivníci mu připravili strašlivý konec.

V bravurně zvládnutém odborném textu autor předkládá výsledky vlastních pozorování, jež prováděl už od roku 1936, kdy se ve svých čtrnácti letech začal ornitologii intenzivně a vážně věnovat.

Poskytuje cenný doklad o stavu ptactva na území našeho hlavního města v první polovině 20. století, a tedy skvělý výchozí materiál pro dnešní srovnání. Kniha přináší mnoho poznatků z oboru biologie ptáků, brilantní postřehy o vztahu ptáků a jejich prostředí i stále platné názory týkající se ochrany ptactva. První část knihy se zabývá jednotlivými pražskými biotopy, vztahem světa ptáků a světa lidí, ptačím zpěvem a věnuje se i „průtahu“ ptáků Prahou. Rozsáhlejší druhá část popisuje jednotlivé ptačí obyvatele našeho hlavního města – každý druh je stručně popsán, je uvedeno, v jakém žije prostředí, kde se vyskytuje v Čechách a kde žije v Praze a jejím okolí.


Nakladatelství: Leda

Rok vydání: 2021 (druhé vydání)

Žánr: populárně naučná

Počet stran: 272

Vazba: brožovaná s chlopněmi


Žádné komentáře:

Okomentovat


Copyright © SVĚT MEZI ŘÁDKY | Šablona: Lucy Lillianne. Optimalizováno pro Firefox.