Recenze: DÍTĚ S AUTISMEM A EMOCE (A. Scarpa, A.Wells, T. Attwood)

Program pro práci s dětmi


Mezi novinkami nakladatelství Portál se objevila velmi naučná a pomocná kniha pro rodiče dětí s autismem. Hovoří totiž o jedinečném programu STAMP, který zřejmě v mnohém dokáže pomoci... Více v recenzi nebo také v článku na webu www.portal.cz.


Tato příručka popisuje Program zvládání stresu a hněvu (STAMP), což je strukturovaný nácvik, který poskytuje dětem s vysoce funkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem sadu strategií k utlumování negativních pocitů a posilování pozitivních pocitů v každodenním životě. (Str. 10)

Dle obsahu poznáváte, že je kniha prakticky dělená na čtyři části, z nichž tři jsou nejpodstatnější. Závěrečnou pasáží jsou seznamy zdrojů, zobrazující různé aktivní doplňovačky. Velmi kreativní kapitoly, kde se nesetkáte jen s klasickými doplňovačkami, ale také ilustračními a tabulkovými. 

Opět se setkáváte s autismem. Některé informace jsou nové, jiné už znáte, pokud se o téma zajímáte a čtete různé odborné publikace či případně hledáte na internetu. Osobně doporučuji to první, protože na netu ne vždy naleznete články, které vytváří odborníci, jako je to v případě těchto knižních studií. 

Mezi nejpodstatnější element se patří nejen autismus a Aspergerův syndrom a samozřejmě STAMP. Autoři se rozhodli vám tento program velmi promyšleně přednést a zapojit vás do něj. Jelikož se na knize podílela skupina zahraničních autorů, jedná se o podnětný nápad ze zahraničí. S aplikací na v našich podmínkách myslím nebude problém, program, věřím, má své využití ve velkém spektru. Navíc vždy je možnost si jej přizpůsobit. 

Ve druhé části se dozvíte, jak správně pracovat s příručkou. Co všechno vám přináší a jak pracovat s jednotlivými aspekty a předkládat dětem dané úkoly. 

Publikace vás nejen učí s programem pracovat individuálně, ale také vám přináší různé postřehy a informace ze sezení, které se STAMP týkaly. Získáváte tak nejen vědomosti, ale i teoretické zkušenosti a náhled na celý program. 

Publikace určená těm, kteří ji skutečně chtějí využít nebo nějakým způsobem využít klady a znalosti programu. Pokud se o téma autismu zajímáte, nebude pro vás problém se s poučkami poprat, ale přece jen bych řekla, že je opravdu vhodnější pro aktivní využití rodičů či učitelů dětí předškolního věku, jež trpí poruchou autistického spektra.

Co na Dětí s autismem a emoce říká Chensie? No, tak to bylo opravdu hodně poučné. Nemám využití v praxi, autismus je pouze tématem, které mě zajímá. Mám známou, která má dceru s lehčí poruchou autistického spektra, které titul rozhodně blíže představím a doporučím. Nemohu posuzovat ohledně praktického využití, ale na mě STAMP opravdu hodně zapůsobil.  

Anotace: 
Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. Kniha je určena pro práci se skupinou, v níž jsou děti s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Z programu budou profitovat i děti s ADHD a ADD a také děti s poruchou chování. Ačkoli se jedná o program pro skupinovou práci, mohou jednotlivé aktivity s dětmi provádět i jejich rodiče, protože jednotlivé kroky lze uskutečňovat i individuálně.
Knihu využijí pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, rodiče těchto dětí.
Tony Attwood, Ph.D., je klinický psycholog z australského Brisbane. Má více než třicetiletou zkušenost s lidmi s poruchou autistického spektra. V současné době je profesorem na Griffith University v Queenslandu. Napsal řadu knih o autismu, v češtině vyšla jeho publikace Aspergerův syndrom. Angela Scarpa, Ph.D., působí jako profesorka na státní polytechnické univerzitě Virginia Tech. Je klinickou psycholožkou a na univerzitě založila a vede kliniku pro autismus. Má dlouholeté zkušenosti s prací s osobami s poruchou autistického spektra. Anthony Wells, Ph.D., působí jako profesor na Virginia Western Community College. Ve své práci se zaměřuje na roli sociální podpory v regulaci emocí.

Nakladatelství: Portál
Rok vydání: 2019
Žánr: Literatura naučná, Psychologie a pedagogika
Počet stran: 128
Vazba: brožovanáŽádné komentáře:

Okomentovat


Copyright © SVĚT MEZI ŘÁDKY | Šablona: Lucy Lillianne. Optimalizováno pro Firefox.