Recenze: PSYCHICKÁ ODOLNOST PŘEDŠKOLÁKŮ (M. Rönnau-Bösse, K. Fröhlich-Gildhoff)

Jak podpořit odolnost předškoláků? 

Za recenzní výtisk děkuji nakladatelství Portál.

Chci zakoupit tento titul. 


Tito autoři už mají společně napsáno pěknou řádku knih na téma psychické odolnosti. V tomto počinu se zaměřili na psychickou odolnost předškoláků a především je cílená na učitele mateřských škol. Informace v ní však nalezne i rodič, který touží pozvednout svému dítku jeho vnímání stresu. Toužíte tedy vědět, jak posílit odolnost svého dítěte? 

S ohledem na zacílení je text odbornější, než pro laické publikum. Nejde tedy o dílo, které by se četlo samo. Nad informacemi je potřeba dumat, pochopit je a umět využít v praxe. Lépe se vám bude s publikací pracovat, pokud znáte alespoň základy psychologie. 

Začněme tedy od začátku. Můžete očekávat dvě předmluvy, jednu přímo od autorů, druhá byla sepsána ryze pro české vydání. Autorkou textu je editorka, Marie Těthalová, která upozorňuje i na fakt, že se spisovatelské duo pohybovalo pouze v německém školním prostředí, takže se můžete dočíst příkladů, které v českém školství nejsou k dispozici. Ovšem tyto malé odlišnosti na proces odolnosti dítka však nemají vliv. Následuje krátký úvod a hned jste u prvního ze čtyř ústředních kapitol. 


Úvodem - vysvětlení pojmu psychická odolnost (resilience)

Tohle je jedna z odbornějších částí, kde se hodí základy psychologie. Autoři se totiž zajímají o význam pojmu, psychologické výzkumy, udávají příklady, zobrazují rizikové i ochranné faktory,  a také činitele odolnosti. 

Mateřské školy jako místa socializace a podpory zdraví pro děti i rodiče

Kapitola s požadavky na nové pedagogické pracovníky zřejmě českému čtenáři mnoho nepředá, když se jedná o německý školský systém, ovšem jako zajímavost a k porovnání našeho školského uspořádání je rozhodně vhodná. Dále je zaměření na děti s různými handicapy či sociálně znevýhodněné děti, Hovoří se také o tom, čím je školní prostředí pro děti prospěšné, ačkoliv je svým způsobem samozřejmě i stresující. 

Základní pilíře k podpoře psychické odolnosti

Poměrně všeříkající název nejdelší a dle mého i nepodstatnější kapitoly, která se sama dělí na několik částí. Hovoří se tu o vztahu rodičů k dětem, preventivních programech, které se obávám jsou odlišné než nabídka v České republice. Představují také práci s dětmi, kdy je nutné pomoci jim poznat sami sebe, ovládat se či samostatně zvládat některé obtíže. Překvapivě se jedná i o vzdělávání rodičů v některých oblastech. Pravda, pokud jde o výchovu dítěte, není člověk nikdy dostatečně informovaný, aby mohl svému dítku pomoci, co nejlépe, ovšem nejdůležitější, jak autoři podotýkají, jsou právě rodinné vztahy. 

Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví v pedagogickém týmu

Tato pasáž se týká především pedagogických pracovníků a jejich fyzického a psychického zdraví. Pro rodiče samozřejmě nejméně podstatný fakt, ovšem pokud vás téma zajímá, tak rozhodně dostanete spousty informací. Jaký bude mít kapitola vliv na české učitele přímo netuším, jelikož neznám odlišnosti mezi českou a německou strategií výuky v mateřských školách. Předpokládám, že nějaké rozdíly jsou. 


Nejvhodnější by bylo, kdyby se titul týkal českého systému a jeho vzdělávání a možností, jelikož takhle kniha obsahuje pár stránek, které český čtenář jako studnici nevyužije, ale může z ní čerpat spíše informace k porovnání či zajímavostem. Ale i přesto bych řekla, že je dílo kvalitní a vhodné, tedy především již podle cílení, pro pedagogické pracovníky, kteří touží povzbudit své svěřence a pomoci jim v lepší adaptaci a snášení stresu. 


Anotace: 

Psychická odolnost patří k důležitým dovednostem pro život. Jak ji posílit? Z čeho vlastně vychází? Jak dosáhnout toho, aby dítě neupadlo do naučené bezmocnosti, ale aby se naopak stavělo k různým obtížím čelem a dokázalo si s nimi tvořivě poradit? Kniha zkušených autorů vysvětluje, co to psychická odolnost je, jak vzniká, co ji může ohrožovat. Klade velký důraz na socializační vliv vrstevníků v různých skupinách. Poskytuje řadu praktických podnětů, z nich mohou pedagogové mateřských škol čerpat. Autoři knihu napsali velmi srozumitelně, text doplnili různými schématy a výčty, jež čtenáři pomohou orientovat se v daném tématu.

Maike Rönnau-Böse spolu s Klausem Fröhlichem-Gildhoffem napsali řadu knih na téma psychické odolnosti.


Nakladatelství: Portál

Rok vydání: 2021

Žánr: Pedagogika

Počet stran: 120

Vazba: brožovaná


Žádné komentáře:

Okomentovat


Copyright © SVĚT MEZI ŘÁDKY | Šablona: Lucy Lillianne. Optimalizováno pro Firefox.